Danh Mục Sản Phẩm

Máy Tính Xách Tay Dell Latitude 15 3500 Core i7-8565U/8GB DDR4/1TB HDD + 128GB SSD PCIe/Ubuntu (70185536)

Liên hệ (028) 3984 7690

Gọi ngay: (028) 3984 7690
Gửi yêu cầu (To): kinhdoanh@hoangkhang.com.vn
Gửi yêu cầu (CC): kinhdoanh@timhangcongnghe.com
Máy Tính Xách Tay Dell Latitude 15 3500 Core i7-8565U/8GB DDR4/1TB HDD + 128GB SSD PCIe/Ubuntu (70185536) Máy Tính Xách Tay Dell Latitude 15 3500 Core i7-8565U/8GB DDR4/1TB HDD + 128GB SSD PCIe/Ubuntu (70185536) Máy Tính Xách Tay Dell Latitude 15 3500 Core i7-8565U/8GB DDR4/1TB HDD + 128GB SSD PCIe/Ubuntu (70185536) Máy Tính Xách Tay Dell Latitude 15 3500 Core i7-8565U/8GB DDR4/1TB HDD + 128GB SSD PCIe/Ubuntu (70185536) Máy Tính Xách Tay Dell Latitude 15 3500 Core i7-8565U/8GB DDR4/1TB HDD + 128GB SSD PCIe/Ubuntu (70185536) Máy Tính Xách Tay Dell Latitude 15 3500 Core i7-8565U/8GB DDR4/1TB HDD + 128GB SSD PCIe/Ubuntu (70185536) Máy Tính Xách Tay Dell Latitude 15 3500 Core i7-8565U/8GB DDR4/1TB HDD + 128GB SSD PCIe/Ubuntu (70185536) Máy Tính Xách Tay Dell Latitude 15 3500 Core i7-8565U/8GB DDR4/1TB HDD + 128GB SSD PCIe/Ubuntu (70185536) Máy Tính Xách Tay Dell Latitude 15 3500 Core i7-8565U/8GB DDR4/1TB HDD + 128GB SSD PCIe/Ubuntu (70185536) Máy Tính Xách Tay Dell Latitude 15 3500 Core i7-8565U/8GB DDR4/1TB HDD + 128GB SSD PCIe/Ubuntu (70185536)