Danh Mục Sản Phẩm

Máy Tính Xách Tay Dell XPS 15 7590 Core i7-9750H/16GB DDR4/512GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5/Win 10 Home SL (70196707)

Liên hệ (028) 3984 7690

Gọi ngay: (028) 3984 7690
Gửi yêu cầu (To): kinhdoanh@hoangkhang.com.vn
Gửi yêu cầu (CC): kinhdoanh@timhangcongnghe.com
Máy Tính Xách Tay Dell XPS 15 7590 Core i7-9750H/16GB DDR4/512GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5/Win 10 Home SL (70196707) Máy Tính Xách Tay Dell XPS 15 7590 Core i7-9750H/16GB DDR4/512GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5/Win 10 Home SL (70196707) Máy Tính Xách Tay Dell XPS 15 7590 Core i7-9750H/16GB DDR4/512GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5/Win 10 Home SL (70196707) Máy Tính Xách Tay Dell XPS 15 7590 Core i7-9750H/16GB DDR4/512GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5/Win 10 Home SL (70196707) Máy Tính Xách Tay Dell XPS 15 7590 Core i7-9750H/16GB DDR4/512GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5/Win 10 Home SL (70196707) Máy Tính Xách Tay Dell XPS 15 7590 Core i7-9750H/16GB DDR4/512GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5/Win 10 Home SL (70196707) Máy Tính Xách Tay Dell XPS 15 7590 Core i7-9750H/16GB DDR4/512GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5/Win 10 Home SL (70196707) Máy Tính Xách Tay Dell XPS 15 7590 Core i7-9750H/16GB DDR4/512GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5/Win 10 Home SL (70196707) Máy Tính Xách Tay Dell XPS 15 7590 Core i7-9750H/16GB DDR4/512GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5/Win 10 Home SL (70196707) Máy Tính Xách Tay Dell XPS 15 7590 Core i7-9750H/16GB DDR4/512GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5/Win 10 Home SL (70196707)