Danh Mục Sản Phẩm

Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix GL753VE-GC059 Core i7-7700HQ/8GB DDR4/1TB HDD/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/FreeDOS

Liên hệ (028) 3984 7690

Gọi ngay: (028) 3984 7690
Gửi yêu cầu (To): kinhdoanh@hoangkhang.com.vn
Gửi yêu cầu (CC): kinhdoanh@timhangcongnghe.com
Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix GL753VE-GC059 Core i7-7700HQ/8GB DDR4/1TB HDD/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/FreeDOS Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix GL753VE-GC059 Core i7-7700HQ/8GB DDR4/1TB HDD/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/FreeDOS Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix GL753VE-GC059 Core i7-7700HQ/8GB DDR4/1TB HDD/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/FreeDOS Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix GL753VE-GC059 Core i7-7700HQ/8GB DDR4/1TB HDD/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/FreeDOS Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix GL753VE-GC059 Core i7-7700HQ/8GB DDR4/1TB HDD/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/FreeDOS Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix GL753VE-GC059 Core i7-7700HQ/8GB DDR4/1TB HDD/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/FreeDOS Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix GL753VE-GC059 Core i7-7700HQ/8GB DDR4/1TB HDD/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/FreeDOS Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix GL753VE-GC059 Core i7-7700HQ/8GB DDR4/1TB HDD/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/FreeDOS Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix GL753VE-GC059 Core i7-7700HQ/8GB DDR4/1TB HDD/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/FreeDOS Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix GL753VE-GC059 Core i7-7700HQ/8GB DDR4/1TB HDD/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/FreeDOS Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix GL753VE-GC059 Core i7-7700HQ/8GB DDR4/1TB HDD/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/FreeDOS Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix GL753VE-GC059 Core i7-7700HQ/8GB DDR4/1TB HDD/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/FreeDOS Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix GL753VE-GC059 Core i7-7700HQ/8GB DDR4/1TB HDD/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/FreeDOS