Danh Mục Sản Phẩm

Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix Scard GL703GE-EE047T Core i7-8750HQ/8GB DDR4/1TB SSHD + 128GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/Win 10 Home SL

Liên hệ (028) 3984 7690

Gọi ngay: (028) 3984 7690
Gửi yêu cầu (To): kinhdoanh@hoangkhang.com.vn
Gửi yêu cầu (CC): kinhdoanh@timhangcongnghe.com
Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix Scard GL703GE-EE047T Core i7-8750HQ/8GB DDR4/1TB SSHD + 128GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/Win 10 Home SL Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix Scard GL703GE-EE047T Core i7-8750HQ/8GB DDR4/1TB SSHD + 128GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/Win 10 Home SL Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix Scard GL703GE-EE047T Core i7-8750HQ/8GB DDR4/1TB SSHD + 128GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/Win 10 Home SL Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix Scard GL703GE-EE047T Core i7-8750HQ/8GB DDR4/1TB SSHD + 128GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/Win 10 Home SL Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix Scard GL703GE-EE047T Core i7-8750HQ/8GB DDR4/1TB SSHD + 128GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/Win 10 Home SL Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix Scard GL703GE-EE047T Core i7-8750HQ/8GB DDR4/1TB SSHD + 128GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/Win 10 Home SL Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix Scard GL703GE-EE047T Core i7-8750HQ/8GB DDR4/1TB SSHD + 128GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/Win 10 Home SL Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix Scard GL703GE-EE047T Core i7-8750HQ/8GB DDR4/1TB SSHD + 128GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/Win 10 Home SL Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix Scard GL703GE-EE047T Core i7-8750HQ/8GB DDR4/1TB SSHD + 128GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/Win 10 Home SL Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix Scard GL703GE-EE047T Core i7-8750HQ/8GB DDR4/1TB SSHD + 128GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/Win 10 Home SL Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix Scard GL703GE-EE047T Core i7-8750HQ/8GB DDR4/1TB SSHD + 128GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/Win 10 Home SL Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix Scard GL703GE-EE047T Core i7-8750HQ/8GB DDR4/1TB SSHD + 128GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5/Win 10 Home SL