Danh Mục Sản Phẩm

Máy Tính Xách Tay Lenovo IdeaPad S340-15API AMD Ryzen 5 3500U/8GB DDR4/512GB SSD PCIe/Win 10 Home SL (81NC00G8VN)

Liên hệ (028) 3984 7690

Gọi ngay: (028) 3984 7690
Gửi yêu cầu (To): kinhdoanh@hoangkhang.com.vn
Gửi yêu cầu (CC): kinhdoanh@timhangcongnghe.com
Máy Tính Xách Tay Lenovo IdeaPad S340-15API AMD Ryzen 5 3500U/8GB DDR4/512GB SSD PCIe/Win 10 Home SL (81NC00G8VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo IdeaPad S340-15API AMD Ryzen 5 3500U/8GB DDR4/512GB SSD PCIe/Win 10 Home SL (81NC00G8VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo IdeaPad S340-15API AMD Ryzen 5 3500U/8GB DDR4/512GB SSD PCIe/Win 10 Home SL (81NC00G8VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo IdeaPad S340-15API AMD Ryzen 5 3500U/8GB DDR4/512GB SSD PCIe/Win 10 Home SL (81NC00G8VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo IdeaPad S340-15API AMD Ryzen 5 3500U/8GB DDR4/512GB SSD PCIe/Win 10 Home SL (81NC00G8VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo IdeaPad S340-15API AMD Ryzen 5 3500U/8GB DDR4/512GB SSD PCIe/Win 10 Home SL (81NC00G8VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo IdeaPad S340-15API AMD Ryzen 5 3500U/8GB DDR4/512GB SSD PCIe/Win 10 Home SL (81NC00G8VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo IdeaPad S340-15API AMD Ryzen 5 3500U/8GB DDR4/512GB SSD PCIe/Win 10 Home SL (81NC00G8VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo IdeaPad S340-15API AMD Ryzen 5 3500U/8GB DDR4/512GB SSD PCIe/Win 10 Home SL (81NC00G8VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo IdeaPad S340-15API AMD Ryzen 5 3500U/8GB DDR4/512GB SSD PCIe/Win 10 Home SL (81NC00G8VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo IdeaPad S340-15API AMD Ryzen 5 3500U/8GB DDR4/512GB SSD PCIe/Win 10 Home SL (81NC00G8VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo IdeaPad S340-15API AMD Ryzen 5 3500U/8GB DDR4/512GB SSD PCIe/Win 10 Home SL (81NC00G8VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo IdeaPad S340-15API AMD Ryzen 5 3500U/8GB DDR4/512GB SSD PCIe/Win 10 Home SL (81NC00G8VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo IdeaPad S340-15API AMD Ryzen 5 3500U/8GB DDR4/512GB SSD PCIe/Win 10 Home SL (81NC00G8VN)