Danh Mục Sản Phẩm

Máy Tính Xách Tay Lenovo ThinkBook 15-IIL Core i5-1035G1/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/NoOS (20SM00A2VN)

Liên hệ (028) 3984 7690

Gọi ngay: (028) 3984 7690
Gửi yêu cầu (To): kinhdoanh@hoangkhang.com.vn
Gửi yêu cầu (CC): kinhdoanh@timhangcongnghe.com
Máy Tính Xách Tay Lenovo ThinkBook 15-IIL Core i5-1035G1/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/NoOS (20SM00A2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo ThinkBook 15-IIL Core i5-1035G1/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/NoOS (20SM00A2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo ThinkBook 15-IIL Core i5-1035G1/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/NoOS (20SM00A2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo ThinkBook 15-IIL Core i5-1035G1/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/NoOS (20SM00A2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo ThinkBook 15-IIL Core i5-1035G1/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/NoOS (20SM00A2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo ThinkBook 15-IIL Core i5-1035G1/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/NoOS (20SM00A2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo ThinkBook 15-IIL Core i5-1035G1/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/NoOS (20SM00A2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo ThinkBook 15-IIL Core i5-1035G1/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/NoOS (20SM00A2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo ThinkBook 15-IIL Core i5-1035G1/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/NoOS (20SM00A2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo ThinkBook 15-IIL Core i5-1035G1/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/NoOS (20SM00A2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo ThinkBook 15-IIL Core i5-1035G1/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/NoOS (20SM00A2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo ThinkBook 15-IIL Core i5-1035G1/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/NoOS (20SM00A2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo ThinkBook 15-IIL Core i5-1035G1/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/NoOS (20SM00A2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo ThinkBook 15-IIL Core i5-1035G1/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/NoOS (20SM00A2VN)