Danh Mục Sản Phẩm

Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 3 Pro-1370 Core M-5Y71/4GB LPDDR3/256GB SSD/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80HE00XVVN)

Liên hệ (028) 3984 7690

Gọi ngay: (028) 3984 7690
Gửi yêu cầu (To): kinhdoanh@hoangkhang.com.vn
Gửi yêu cầu (CC): kinhdoanh@timhangcongnghe.com
Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 3 Pro-1370 Core M-5Y71/4GB LPDDR3/256GB SSD/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80HE00XVVN) Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 3 Pro-1370 Core M-5Y71/4GB LPDDR3/256GB SSD/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80HE00XVVN) Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 3 Pro-1370 Core M-5Y71/4GB LPDDR3/256GB SSD/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80HE00XVVN) Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 3 Pro-1370 Core M-5Y71/4GB LPDDR3/256GB SSD/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80HE00XVVN) Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 3 Pro-1370 Core M-5Y71/4GB LPDDR3/256GB SSD/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80HE00XVVN) Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 3 Pro-1370 Core M-5Y71/4GB LPDDR3/256GB SSD/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80HE00XVVN) Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 3 Pro-1370 Core M-5Y71/4GB LPDDR3/256GB SSD/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80HE00XVVN) Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 3 Pro-1370 Core M-5Y71/4GB LPDDR3/256GB SSD/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80HE00XVVN) Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 3 Pro-1370 Core M-5Y71/4GB LPDDR3/256GB SSD/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80HE00XVVN) Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 3 Pro-1370 Core M-5Y71/4GB LPDDR3/256GB SSD/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80HE00XVVN)