Danh Mục Sản Phẩm

Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 520-14IKB Core i3-7100U/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80X800T2VN)

Liên hệ (028) 3984 7690

Gọi ngay: (028) 3984 7690
Gửi yêu cầu (To): kinhdoanh@hoangkhang.com.vn
Gửi yêu cầu (CC): kinhdoanh@timhangcongnghe.com
Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 520-14IKB Core i3-7100U/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80X800T2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 520-14IKB Core i3-7100U/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80X800T2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 520-14IKB Core i3-7100U/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80X800T2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 520-14IKB Core i3-7100U/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80X800T2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 520-14IKB Core i3-7100U/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80X800T2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 520-14IKB Core i3-7100U/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80X800T2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 520-14IKB Core i3-7100U/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80X800T2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 520-14IKB Core i3-7100U/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80X800T2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 520-14IKB Core i3-7100U/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80X800T2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 520-14IKB Core i3-7100U/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80X800T2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 520-14IKB Core i3-7100U/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80X800T2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 520-14IKB Core i3-7100U/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80X800T2VN) Máy Tính Xách Tay Lenovo Yoga 520-14IKB Core i3-7100U/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (80X800T2VN)