Danh Mục Sản Phẩm

Màn Hình Máy Tính LG 23.8" IPS Full HD 75Hz (24MP88HV-S)

4.800.000₫

ĐẶT MUA SẢN PHẨM
Gọi ngay: (028) 3984 7690
Gửi yêu cầu (To): kinhdoanh@hoangkhang.com.vn
Gửi yêu cầu (CC): kinhdoanh@timhangcongnghe.com
Màn Hình Máy Tính LG 23.8" IPS Full HD 75Hz (24MP88HV-S) Màn Hình Máy Tính LG 23.8" IPS Full HD 75Hz (24MP88HV-S) Màn Hình Máy Tính LG 23.8" IPS Full HD 75Hz (24MP88HV-S) Màn Hình Máy Tính LG 23.8" IPS Full HD 75Hz (24MP88HV-S) Màn Hình Máy Tính LG 23.8" IPS Full HD 75Hz (24MP88HV-S) Màn Hình Máy Tính LG 23.8" IPS Full HD 75Hz (24MP88HV-S) Màn Hình Máy Tính LG 23.8" IPS Full HD 75Hz (24MP88HV-S) Màn Hình Máy Tính LG 23.8" IPS Full HD 75Hz (24MP88HV-S)