Danh Mục Sản Phẩm

Máy Tính Để Bàn Asus ROG Strix GA35 G35DX-VN007T AMD Ryzen 7 3700X/16GB DDR4/1TB SSD PCIe/NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB GDDR6/Win 10 Home SL

Liên hệ (028) 3984 7690

Gọi ngay: (028) 3984 7690
Gửi yêu cầu (To): kinhdoanh@hoangkhang.com.vn
Gửi yêu cầu (CC): kinhdoanh@timhangcongnghe.com
Máy Tính Để Bàn Asus ROG Strix GA35 G35DX-VN007T AMD Ryzen 7 3700X/16GB DDR4/1TB SSD PCIe/NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB GDDR6/Win 10 Home SL Máy Tính Để Bàn Asus ROG Strix GA35 G35DX-VN007T AMD Ryzen 7 3700X/16GB DDR4/1TB SSD PCIe/NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB GDDR6/Win 10 Home SL Máy Tính Để Bàn Asus ROG Strix GA35 G35DX-VN007T AMD Ryzen 7 3700X/16GB DDR4/1TB SSD PCIe/NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB GDDR6/Win 10 Home SL Máy Tính Để Bàn Asus ROG Strix GA35 G35DX-VN007T AMD Ryzen 7 3700X/16GB DDR4/1TB SSD PCIe/NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB GDDR6/Win 10 Home SL Máy Tính Để Bàn Asus ROG Strix GA35 G35DX-VN007T AMD Ryzen 7 3700X/16GB DDR4/1TB SSD PCIe/NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB GDDR6/Win 10 Home SL Máy Tính Để Bàn Asus ROG Strix GA35 G35DX-VN007T AMD Ryzen 7 3700X/16GB DDR4/1TB SSD PCIe/NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB GDDR6/Win 10 Home SL Máy Tính Để Bàn Asus ROG Strix GA35 G35DX-VN007T AMD Ryzen 7 3700X/16GB DDR4/1TB SSD PCIe/NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB GDDR6/Win 10 Home SL Máy Tính Để Bàn Asus ROG Strix GA35 G35DX-VN007T AMD Ryzen 7 3700X/16GB DDR4/1TB SSD PCIe/NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB GDDR6/Win 10 Home SL Máy Tính Để Bàn Asus ROG Strix GA35 G35DX-VN007T AMD Ryzen 7 3700X/16GB DDR4/1TB SSD PCIe/NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB GDDR6/Win 10 Home SL Máy Tính Để Bàn Asus ROG Strix GA35 G35DX-VN007T AMD Ryzen 7 3700X/16GB DDR4/1TB SSD PCIe/NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB GDDR6/Win 10 Home SL Máy Tính Để Bàn Asus ROG Strix GA35 G35DX-VN007T AMD Ryzen 7 3700X/16GB DDR4/1TB SSD PCIe/NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB GDDR6/Win 10 Home SL Máy Tính Để Bàn Asus ROG Strix GA35 G35DX-VN007T AMD Ryzen 7 3700X/16GB DDR4/1TB SSD PCIe/NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB GDDR6/Win 10 Home SL