Danh Mục Sản Phẩm

Máy Tính Để Bàn Dell Inspiron 3668 MT Core i7-7700/16GB DDR4/1TB HDD + 128GB SSD/NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2GB GDDR5/Ubuntu (42IT360005)

Liên hệ (028) 3984 7690

Gọi ngay: (028) 3984 7690
Gửi yêu cầu (To): kinhdoanh@hoangkhang.com.vn
Gửi yêu cầu (CC): kinhdoanh@timhangcongnghe.com
Máy Tính Để Bàn Dell Inspiron 3668 MT Core i7-7700/16GB DDR4/1TB HDD + 128GB SSD/NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2GB GDDR5/Ubuntu (42IT360005) Máy Tính Để Bàn Dell Inspiron 3668 MT Core i7-7700/16GB DDR4/1TB HDD + 128GB SSD/NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2GB GDDR5/Ubuntu (42IT360005) Máy Tính Để Bàn Dell Inspiron 3668 MT Core i7-7700/16GB DDR4/1TB HDD + 128GB SSD/NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2GB GDDR5/Ubuntu (42IT360005) Máy Tính Để Bàn Dell Inspiron 3668 MT Core i7-7700/16GB DDR4/1TB HDD + 128GB SSD/NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2GB GDDR5/Ubuntu (42IT360005) Máy Tính Để Bàn Dell Inspiron 3668 MT Core i7-7700/16GB DDR4/1TB HDD + 128GB SSD/NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2GB GDDR5/Ubuntu (42IT360005) Máy Tính Để Bàn Dell Inspiron 3668 MT Core i7-7700/16GB DDR4/1TB HDD + 128GB SSD/NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2GB GDDR5/Ubuntu (42IT360005) Máy Tính Để Bàn Dell Inspiron 3668 MT Core i7-7700/16GB DDR4/1TB HDD + 128GB SSD/NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2GB GDDR5/Ubuntu (42IT360005)