Danh Mục Sản Phẩm

Server Dell EMC PowerEdge T140 Xeon E-2144G/8GB DDR4/2TB HDD/PERC H330/365W

Đang cập nhật giá

Gọi ngay: (028) 3984 7690
Gửi yêu cầu (To): kinhdoanh@hoangkhang.com.vn
Gửi yêu cầu (CC): kinhdoanh@timhangcongnghe.com
Server Dell EMC PowerEdge T140 Xeon E-2144G/8GB DDR4/2TB HDD/PERC H330/365W Server Dell EMC PowerEdge T140 Xeon E-2144G/8GB DDR4/2TB HDD/PERC H330/365W Server Dell EMC PowerEdge T140 Xeon E-2144G/8GB DDR4/2TB HDD/PERC H330/365W Server Dell EMC PowerEdge T140 Xeon E-2144G/8GB DDR4/2TB HDD/PERC H330/365W Server Dell EMC PowerEdge T140 Xeon E-2144G/8GB DDR4/2TB HDD/PERC H330/365W Server Dell EMC PowerEdge T140 Xeon E-2144G/8GB DDR4/2TB HDD/PERC H330/365W Server Dell EMC PowerEdge T140 Xeon E-2144G/8GB DDR4/2TB HDD/PERC H330/365W Server Dell EMC PowerEdge T140 Xeon E-2144G/8GB DDR4/2TB HDD/PERC H330/365W