Danh Mục Sản Phẩm

Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2124/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (42DEFT340-025)

Đang cập nhật giá

SO SÁNH SẢN PHẨM
Gọi ngay: (028) 3984 7690
Gửi yêu cầu (To): kinhdoanh@hoangkhang.com.vn
Gửi yêu cầu (CC): kinhdoanh@timhangcongnghe.com
Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2124/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (42DEFT340-025) Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2124/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (42DEFT340-025) Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2124/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (42DEFT340-025) Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2124/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (42DEFT340-025) Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2124/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (42DEFT340-025) Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2124/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (42DEFT340-025) Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2124/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (42DEFT340-025) Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2124/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (42DEFT340-025) Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2124/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (42DEFT340-025) Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2124/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (42DEFT340-025) Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2124/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (42DEFT340-025) Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2124/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (42DEFT340-025)