Danh Mục Sản Phẩm

Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2134/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (70182409)

Liên hệ 0283 9847 690 để nhận được báo giá tốt nhất


Gọi ngay: (028) 3984 7690
Gửi yêu cầu (To): kinhdoanh@hoangkhang.com.vn
Gửi yêu cầu (CC): kinhdoanh@timhangcongnghe.com
Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2134/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (70182409) Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2134/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (70182409) Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2134/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (70182409) Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2134/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (70182409) Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2134/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (70182409) Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2134/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (70182409) Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2134/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (70182409) Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2134/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (70182409) Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2134/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (70182409) Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2134/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (70182409) Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2134/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (70182409) Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2134/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W (70182409)