Danh Mục Sản Phẩm

Server Dell EMC PowerEdge T640 Xeon-S 4210/16GB DDR4/600GB HDD/PERC H730P/2x750W (42DEFT640-028)

Liên hệ (028) 3984 7690

Gọi ngay: (028) 3984 7690
Gửi yêu cầu (To): kinhdoanh@hoangkhang.com.vn
Gửi yêu cầu (CC): kinhdoanh@timhangcongnghe.com
Server Dell EMC PowerEdge T640 Xeon-S 4210/16GB DDR4/600GB HDD/PERC H730P/2x750W (42DEFT640-028) Server Dell EMC PowerEdge T640 Xeon-S 4210/16GB DDR4/600GB HDD/PERC H730P/2x750W (42DEFT640-028) Server Dell EMC PowerEdge T640 Xeon-S 4210/16GB DDR4/600GB HDD/PERC H730P/2x750W (42DEFT640-028) Server Dell EMC PowerEdge T640 Xeon-S 4210/16GB DDR4/600GB HDD/PERC H730P/2x750W (42DEFT640-028) Server Dell EMC PowerEdge T640 Xeon-S 4210/16GB DDR4/600GB HDD/PERC H730P/2x750W (42DEFT640-028) Server Dell EMC PowerEdge T640 Xeon-S 4210/16GB DDR4/600GB HDD/PERC H730P/2x750W (42DEFT640-028) Server Dell EMC PowerEdge T640 Xeon-S 4210/16GB DDR4/600GB HDD/PERC H730P/2x750W (42DEFT640-028) Server Dell EMC PowerEdge T640 Xeon-S 4210/16GB DDR4/600GB HDD/PERC H730P/2x750W (42DEFT640-028)