Chuyên Mục

Máy In Nhãn

Máy In Nhãn Brother QL-800

Liên hệ: (028) 3984 7690

Tính năng máy in: In nhãn, In

Máy In Nhãn Brother P-Touch PT-D210

Liên hệ: (028) 3984 7690

Tính năng máy in: In nhãn, Bàn phím: QWERTY, LCD: 15 ký tự x 1 dòng, Tốc độ in: 20 mm/s

Máy In Nhãn Brother TZe Tape 6-24mm (PT-E5...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Tính năng máy in: In nhãn, Bàn phím: QWERTY, LCD: 16 ký tự x 3 dòng, Cắt nhãn: Cắt toàn bộ tự động, Kiểu băng: Băng TZe, HSe (ống co nhiệt), Cỡ băng (mm): Băng TZe, HSe (Ống co nhiệt), Tốc độ in: 30mm/s (Nguồn AC) - 20mm/s (PIN)