Chuyên Mục

Dây Cáp Mạng

Cáp Quang Luồn Ống Multimode 4 Sợi

16.000₫

Tính năng thiết bị: Cáp quang luồn ống 4 sợi

Dây Cáp Quang Dài 3 Mét LC - SC Đơn

100.000₫

Tính năng thiết bị: Dây cáp quang dài 3 mét LC - SC đơn

Dây Cáp Quang Single-mode Dài 5 Mét SC/APC...

80.000₫

Tính năng thiết bị: Dây cáp quang single-mode dài 5 mét

Dây Cáp Quang Luồn Ống Single Mode 8 Sợi (...

16.000₫

Tính năng thiết bị: Dây cáp quang luồn ống single mode 8 sợi