Chuyên Mục

Mac

MacBook Pro 13 Retina 2019 Core i5 1.4GHz/8GB LPDDR3/256G...

39.890.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 13.3", Retina (2560 x 1600)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 13 Retina 2019 Core i5 1.4GHz/8GB LPDDR3/256G...

39.890.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 13.3", Retina (2560 x 1600)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 13 Retina 2019 Core i5 1.4GHz/8GB LPDDR3/128G...

34.590.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 128GB SSD
Màn hình: 13.3", Retina (2560 x 1600)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 13 Retina 2019 Core i5 1.4GHz/8GB LPDDR3/128G...

34.590.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 128GB SSD
Màn hình: 13.3", Retina (2560 x 1600)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Air 13 Retina 2019 Core i5 1.6GHz/8GB LPDDR3/256G...

34.590.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 13.3", Retina (2560 x 1600)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Air 13 Retina 2019 Core i5 1.6GHz/8GB LPDDR3/256G...

34.590.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 13.3", Retina (2560 x 1600)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Air 13 Retina 2019 Core i5 1.6GHz/8GB LPDDR3/256G...

34.590.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 13.3", Retina (2560 x 1600)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Air 13 Retina 2019 Core i5 1.6GHz/8GB LPDDR3/128G...

29.490.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 128GB SSD
Màn hình: 13.3", Retina (2560 x 1600)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Air 13 Retina 2019 Core i5 1.6GHz/8GB LPDDR3/128G...

29.490.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 128GB SSD
Màn hình: 13.3", Retina (2560 x 1600)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Air 13 Retina 2019 Core i5 1.6GHz/8GB LPDDR3/128G...

29.490.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 128GB SSD
Màn hình: 13.3", Retina (2560 x 1600)
Hệ điều hành: macOS

Mac Pro Xeon E5 3.0GHz 8-Core/16GB (4x4GB) DDR3 ECC/256GB...

96.490.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon
Bộ nhớ - RAM: 4 x 4GB, DDR3 ECC
Thông số ổ cứng: 256GB SSD PCIe
Hệ điều hành: macOS

Mac Pro Xeon E5 3.5GHz 6-Core/16GB (4x4GB) DDR3 ECC/256GB...

73.490.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon
Bộ nhớ - RAM: 4 x 4GB, DDR3 ECC
Thông số ổ cứng: 256GB SSD PCIe
Hệ điều hành: macOS

iMac Pro Xeon 3.2GHz 8-Core/32GB DDR4 ECC/1TB SSD/27-Inch...

129.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon
Bộ nhớ - RAM: 32GB, DDR4 ECC
Thông số ổ cứng: 1TB SSD
Màn hình: 27", Retina (5120 x 2880)
Hệ điều hành: macOS

iMac 2019 Core i5 3.7GHz 6-Core/8GB (2x4GB) DDR4/2TB HDD ...

57.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 2 x 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 2TB HDD
Màn hình: 27", Retina (5120 x 2880)
Hệ điều hành: macOS

iMac 2019 Core i5 3.1GHz 6-Core/8GB (2x4GB) DDR4/1TB HDD ...

50.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 2 x 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Màn hình: 27", Retina (5120 x 2880)
Hệ điều hành: macOS

iMac 2019 Core i5 3.0GHz 6-Core/8GB (2x4GB) DDR4/1TB HDD ...

46.490.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 2 x 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Màn hình: 27", Retina (5120 x 2880)
Hệ điều hành: macOS

iMac 2019 Core i5 3.0GHz 6-Core/8GB DDR4/1TB HDD Fusion D...

38.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Màn hình: 21.5", Retina (4096 x 2304)
Hệ điều hành: macOS

iMac 2019 Core i3 3.6GHz Quad-Core/8GB DDR4/1TB HDD/21.5-...

33.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Màn hình: 21.5", Retina (4096 x 2304)
Hệ điều hành: macOS

Mac Mini Core i5 3.0GHz 6-Core/8GB DDR4/256GB SSD (MRTT2S...

29.690.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD PCIe
Hệ điều hành: macOS

Mac Mini Core i3 3.6GHz Quad-Core/8GB DDR4/128GB SSD (MRT...

21.690.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 128GB SSD PCIe
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 15 Retina 2019 Core i9 2.3GHz/16GB DDR4/512GB...

68.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i9
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 512GB SSD PCIe
Màn hình: 15.4", Retina (2880 x 1800)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 15 Retina 2019 Core i9 2.3GHz/16GB DDR4/512GB...

68.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i9
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 512GB SSD PCIe
Màn hình: 15.4", Retina (2880 x 1800)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 15 Retina 2019 Core i7 2.6GHz/16GB DDR4/256GB...

58.490.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD PCIe
Màn hình: 15.4", Retina (2880 x 1800)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 15 Retina 2019 Core i7 2.6GHz/16GB DDR4/256GB...

58.490.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD PCIe
Màn hình: 15.4", Retina (2880 x 1800)
Hệ điều hành: macOS