Chuyên Mục

Ram Desktop

Ram Desktop G.Skill Trident Z Neo 32GB (2x...

7.990.000₫

Thông Số Ram: 32GB, DDR4, 3600MHz, U-DIMM
Nhiệt Độ Hoạt Động: 0°C ~ 70°C

Ram Desktop G.Skill Trident Z Neo 16GB (2x...

4.490.000₫

Thông Số Ram: 16GB, DDR4, 3600MHz, U-DIMM
Nhiệt Độ Hoạt Động: 0°C ~ 70°C

Ram Desktop G.Skill Trident Z Royal 16GB (...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông Số Ram: 16GB, DDR4, 3200MHz, U-DIMM
Nhiệt Độ Hoạt Động: 0°C ~ 70°C

Ram Desktop G.Skill Trident Z Royal 16GB (...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông Số Ram: 16GB, DDR4, 3000MHz, U-DIMM
Nhiệt Độ Hoạt Động: 0°C ~ 70°C

Ram Desktop G.Skill Trident Z Royal 16GB (...

3.390.000₫

Thông Số Ram: 16GB, DDR4, 3200MHz, U-DIMM
Nhiệt Độ Hoạt Động: 0°C ~ 70°C

Ram Desktop G.Skill Trident Z Royal 16GB (...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông Số Ram: 16GB, DDR4, 3000MHz, U-DIMM
Nhiệt Độ Hoạt Động: 0°C ~ 70°C

Ram Desktop G.Skill Trident Z RGB 16GB (2x...

2.690.000₫

Thông Số Ram: 16GB, DDR4, 3600MHz, U-DIMM
Nhiệt Độ Hoạt Động: 0°C ~ 70°C

Ram Desktop G.Skill Trident Z RGB 32GB (2x...

4.390.000₫

Thông Số Ram: 16GB, DDR4, 3000MHz, U-DIMM
Nhiệt Độ Hoạt Động: 0°C ~ 70°C

Ram Desktop G.Skill Trident Z RGB 32GB (4x...

5.190.000₫

Thông Số Ram: 32GB, DDR4, 3000MHz, U-DIMM
Nhiệt Độ Hoạt Động: 0°C ~ 70°C

Ram Desktop G.Skill Trident Z RGB 16GB (2x...

2.390.000₫

Thông Số Ram: 16GB, DDR4, 2400MHz, U-DIMM
Nhiệt Độ Hoạt Động: 0°C ~ 70°C

Ram Desktop G.Skill Trident Z RGB 8GB DDR4...

1.290.000₫

Thông Số Ram: 8GB, DDR4, 3000MHz, U-DIMM
Nhiệt Độ Hoạt Động: 0°C ~ 70°C

Ram Desktop G.Skill Flare X 32GB (2x16GB) ...

3.490.000₫

Thông Số Ram: 32GB, DDR4, 2400MHz, U-DIMM
Nhiệt Độ Hoạt Động: 0°C ~ 70°C

Ram Desktop G.Skill Flare X 16GB (2x8GB) D...

1.890.000₫

Thông Số Ram: 16GB, DDR4, 2400MHz, U-DIMM
Nhiệt Độ Hoạt Động: 0°C ~ 70°C

Ram Desktop G.Skill Ripjaws V 16GB (2x8GB)...

2.390.000₫

Thông Số Ram: 16GB, DDR4, 3600MHz, U-DIMM
Nhiệt Độ Hoạt Động: 0°C ~ 70°C

Ram Desktop G.Skill Ripjaws V 16GB (2x8GB)...

2.190.000₫

Thông Số Ram: 16GB, DDR4, 3600MHz, U-DIMM
Nhiệt Độ Hoạt Động: 0°C ~ 70°C

Ram Desktop G.Skill Ripjaws V 16GB (2x8GB)...

2.090.000₫

Thông Số Ram: 16GB, DDR4, 3000MHz, U-DIMM
Nhiệt Độ Hoạt Động: 0°C ~ 70°C

Ram Desktop G.Skill Ripjaws V 16GB DDR4 Bu...

1.890.000₫

Thông Số Ram: 16GB, DDR4, 2800MHz, U-DIMM
Nhiệt Độ Hoạt Động: 0°C ~ 70°C

Ram Desktop G.Skill Ripjaws V 8GB DDR4 Bus...

1.190.000₫

Thông Số Ram: 8GB, DDR4, 2800MHz, U-DIMM
Nhiệt Độ Hoạt Động: 0°C ~ 70°C

Ram Desktop G.Skill Ripjaws V 8GB DDR4 Bus...

1.190.000₫

Thông Số Ram: 8GB, DDR4, 2666MHz, U-DIMM
Nhiệt Độ Hoạt Động: 0°C ~ 70°C

Ram Desktop G.Skill Aegis 8GB DDR4 Bus 300...

1.190.000₫

Thông Số Ram: 8GB, DDR4, 3000MHz, U-DIMM
Nhiệt Độ Hoạt Động: 0°C ~ 70°C