Danh Mục Sản Phẩm

Máy Tính Đồng Bộ Dell Inspiron 22 3277 Pentium 4415U/4GB DDR4/1TB HDD/21.5" Full HD/Ubuntu (3277A)

Liên hệ (028) 3984 7690

Gọi ngay: (028) 3984 7690
Gửi yêu cầu (To): kinhdoanh@hoangkhang.com.vn
Gửi yêu cầu (CC): kinhdoanh@timhangcongnghe.com
Máy Tính Đồng Bộ Dell Inspiron 22 3277 Pentium 4415U/4GB DDR4/1TB HDD/21.5" Full HD/Ubuntu (3277A) Máy Tính Đồng Bộ Dell Inspiron 22 3277 Pentium 4415U/4GB DDR4/1TB HDD/21.5" Full HD/Ubuntu (3277A) Máy Tính Đồng Bộ Dell Inspiron 22 3277 Pentium 4415U/4GB DDR4/1TB HDD/21.5" Full HD/Ubuntu (3277A) Máy Tính Đồng Bộ Dell Inspiron 22 3277 Pentium 4415U/4GB DDR4/1TB HDD/21.5" Full HD/Ubuntu (3277A) Máy Tính Đồng Bộ Dell Inspiron 22 3277 Pentium 4415U/4GB DDR4/1TB HDD/21.5" Full HD/Ubuntu (3277A) Máy Tính Đồng Bộ Dell Inspiron 22 3277 Pentium 4415U/4GB DDR4/1TB HDD/21.5" Full HD/Ubuntu (3277A)