Danh Mục Sản Phẩm

Máy Tính Đồng Bộ Dell OptiPlex 5480 Core i5-10500T/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/23.8" Full HD/Ubuntu

20.190.000₫

ĐẶT MUA SẢN PHẨM
Gọi ngay: (028) 3984 7690
Gửi yêu cầu (To): kinhdoanh@hoangkhang.com.vn
Gửi yêu cầu (CC): kinhdoanh@timhangcongnghe.com
Máy Tính Đồng Bộ Dell OptiPlex 5480 Core i5-10500T/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/23.8" Full HD/Ubuntu Máy Tính Đồng Bộ Dell OptiPlex 5480 Core i5-10500T/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/23.8" Full HD/Ubuntu Máy Tính Đồng Bộ Dell OptiPlex 5480 Core i5-10500T/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/23.8" Full HD/Ubuntu Máy Tính Đồng Bộ Dell OptiPlex 5480 Core i5-10500T/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/23.8" Full HD/Ubuntu Máy Tính Đồng Bộ Dell OptiPlex 5480 Core i5-10500T/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/23.8" Full HD/Ubuntu Máy Tính Đồng Bộ Dell OptiPlex 5480 Core i5-10500T/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/23.8" Full HD/Ubuntu Máy Tính Đồng Bộ Dell OptiPlex 5480 Core i5-10500T/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/23.8" Full HD/Ubuntu Máy Tính Đồng Bộ Dell OptiPlex 5480 Core i5-10500T/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/23.8" Full HD/Ubuntu Máy Tính Đồng Bộ Dell OptiPlex 5480 Core i5-10500T/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/23.8" Full HD/Ubuntu Máy Tính Đồng Bộ Dell OptiPlex 5480 Core i5-10500T/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/23.8" Full HD/Ubuntu Máy Tính Đồng Bộ Dell OptiPlex 5480 Core i5-10500T/4GB DDR4/256GB SSD PCIe/23.8" Full HD/Ubuntu