Danh Mục Sản Phẩm

Máy Tính Đồng Bộ Dell Precision 5720 CTO Base Core i7-7700/16GB DDR4/256GB SSD/AMD Radeon Pro WX 4150 4GB GDDR5/27" 4K UHD/Fedora (42PO570001)

Liên hệ (028) 3984 7690

Gọi ngay: (028) 3984 7690
Gửi yêu cầu (To): kinhdoanh@hoangkhang.com.vn
Gửi yêu cầu (CC): kinhdoanh@timhangcongnghe.com
Máy Tính Đồng Bộ Dell Precision 5720 CTO Base Core i7-7700/16GB DDR4/256GB SSD/AMD Radeon Pro WX 4150 4GB GDDR5/27" 4K UHD/Fedora (42PO570001) Máy Tính Đồng Bộ Dell Precision 5720 CTO Base Core i7-7700/16GB DDR4/256GB SSD/AMD Radeon Pro WX 4150 4GB GDDR5/27" 4K UHD/Fedora (42PO570001) Máy Tính Đồng Bộ Dell Precision 5720 CTO Base Core i7-7700/16GB DDR4/256GB SSD/AMD Radeon Pro WX 4150 4GB GDDR5/27" 4K UHD/Fedora (42PO570001) Máy Tính Đồng Bộ Dell Precision 5720 CTO Base Core i7-7700/16GB DDR4/256GB SSD/AMD Radeon Pro WX 4150 4GB GDDR5/27" 4K UHD/Fedora (42PO570001) Máy Tính Đồng Bộ Dell Precision 5720 CTO Base Core i7-7700/16GB DDR4/256GB SSD/AMD Radeon Pro WX 4150 4GB GDDR5/27" 4K UHD/Fedora (42PO570001) Máy Tính Đồng Bộ Dell Precision 5720 CTO Base Core i7-7700/16GB DDR4/256GB SSD/AMD Radeon Pro WX 4150 4GB GDDR5/27" 4K UHD/Fedora (42PO570001) Máy Tính Đồng Bộ Dell Precision 5720 CTO Base Core i7-7700/16GB DDR4/256GB SSD/AMD Radeon Pro WX 4150 4GB GDDR5/27" 4K UHD/Fedora (42PO570001) Máy Tính Đồng Bộ Dell Precision 5720 CTO Base Core i7-7700/16GB DDR4/256GB SSD/AMD Radeon Pro WX 4150 4GB GDDR5/27" 4K UHD/Fedora (42PO570001) Máy Tính Đồng Bộ Dell Precision 5720 CTO Base Core i7-7700/16GB DDR4/256GB SSD/AMD Radeon Pro WX 4150 4GB GDDR5/27" 4K UHD/Fedora (42PO570001) Máy Tính Đồng Bộ Dell Precision 5720 CTO Base Core i7-7700/16GB DDR4/256GB SSD/AMD Radeon Pro WX 4150 4GB GDDR5/27" 4K UHD/Fedora (42PO570001)